Trinidad


Nasza załoga: II Oficer Ola i Bosman Ziemowit
Our crew 2nd Mate Ola & Bosun Ziemowit


Skarby z Polski / Polish specialities


Pierwsze wspólne żeglownie / Our first sailingOpuszczona kolonia trędowatych
Uninhabited leprosy colony
Chacachacare, Trinidad

Z listą zadań przed wyruszeniem
„To do” list before we go sailing

Podnoszenie kotwicy...

Opuszczając Wenezuelę...

Urodziny Kapitana w morzu...